Dinelli tehostaa yrityksesi kasvua, parantaa kannattavuutta ja/tai vie yrityksesi kansainvälisille markkinoille.

Dinelli tekee liikkeenjohdon konsultointia ja sijoituksia. Yhtiö on keskittynyt perustamaan, kasvattamaan ja kehittämään teknologia- ja IPR-yhtiöitä Suomessa ja Saksassa. Toiminnan ytimessä ovat kasvu, kannattavuus ja kansainvälistyminen. Dinelli tarjoaa palvelujaan niin uuden idean kanssa liikkeellä oleville aloitteleville yrittäjille kuin jo pidemmälle ehtineille kansainvälisille yhtiöille. Pääpaino on start-up ja aikaisen kasvun yrityksissä. Dinellillä on konttori sekä Vantaalla että Berliinissä. Dinelli pystyy palvelemaan tehokkaasti niin Suomen, Saksan, näiden maiden välisissä kuin yleiseurooppalaisissa liiketoiminnan kasvu- ja kehitystarpeissa.

Toiminnalle luontaista on hyvin aktiivinen "hands-on" osallistuminen asiakas- ja osakkuusyhtiöiden liiketoiminnan kasvattamiseen. Tämä käytännössä tarkoittaa rajattua määrä asiakkaita ja projekteja kulloisellakin hetkellä ja useimmiten vain yhtä isompaa hanketta kerrallaan. Tyypilliset hankkeet ovat kolmesta kuukaudesta kahteen vuoteen.

Dinellin missiona on luoda taloudellista menestystä ja hyvinvointia talouskasvun kautta omistajille, työntekijöille, sidosryhmille sekä yhteiskunnalle.

Dinellin visiona on luoda yhteenlaskettua liikevaihdon kasvua 100 miljoonaa euroa.